TALLERS
 
 

Els tallers que proposem estan pensats per a formar la ciutadania en la lecto-escriptura audiovisual, és a dir, capacitar per a la producció audiovisual i per a l'anàlisi crítica dels missatges. Educar en comunicació és una de les missions principals de la nostra associació.

 
 

QUÈ ÉS L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
L'Educació en Comunicació (EC) és un factor clau per a capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges i en la reflexió sobre els models socials que rep a través d'ells. L'EC permet que esdevinguem actors socials i no subjectes passius.

Tal i com va assenyalà la UNESCO el 2002, "L'EC forma part del dret de tot ciutadà, en qualsevol país del món, a la llibertat d'expressió i a la informació i és un instrument per construir i mantenir la democràcia. Una EC que significa ensenyar i aprendre amb i sobre els mitjans de comunicació; que significa l'anàlisi crític i la producció creativa; que significa promoure l'esperit de comunitat i de responsabilitat social, així com l'autonomia personal. Una EC que ha de tenir lloc en l'àmbit de l'educació formal i no formal."

 
   
ELS NOSTRES TALLERS  

 
EMOCIONS X MINUT

Cada participant grava i monta un vídeo d'un minut on expressa una emoció o un sentimient.
     
Tornar